آرشیوهای برچسب: گنج یاب و رادار نفوذ در زمین حرفه ای گپارد

گنج یاب و رادار نفوذ در زمین حرفه ای گپارد

گنج یاب و رادار نفوذ در زمین حرفه ای گپارد

مشخصات گنج یاب و رادار نفوذ در زمین حرفه ای گپارد: گنج یاب و رادار نفوذ در زمین حرفه ای گپارد: Gepard GPR یک رادار نفوذ در زمین بسیار انعطاف پذیر ،قابل حمل و نقل و قدرتمند نفوذ در زمین می باشد که برای تشخیص مواد زیر زمینی مانند خطوط …

بیشتر بخوانید »